Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Fot. pixabay.com

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2020 roku Powiat Radomszczański przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się m.in. o pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji (Moduł II programu).

Formy i zakres pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu),
b. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu),
c. Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu),
d. Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych)
b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku - stopień umiarkowany),
d. Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( osoby z dysfunkcją narządu słuchu),
e. Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
b. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
e. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 715-07-95.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko osoby niepełnosprawne wsparcie dofinansowanie program aktywny samorząd
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE