Wsparcie dla firm poszkodowanych przez COVID-19

Wsparcie dla firm poszkodowanych przez COVID-19

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy – to nowa forma wsparcia dla firm poszkodowanych przez COVID.

Nowym rozwiązaniem pomocowym realizowanym od lutego 2021 r. przez powiatowe urzędy pracy dla mikro i małych firm, poszkodowanych przez drugą falę COVID – 19 jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł., będzie ona udzielana jednorazowo.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikro lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Termin naboru: 01.02.2021 r. – 31.03.2021 r. 

O dotację mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą dostępną w załączniku poniżej:
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia przyznanymi w ramach przeciwdziałania COVID – 19 z zastrzeżeniem, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. (mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r.)

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

  • 515 471 400
  • 507 788 331
  • 515 471 288
  • 515 471 361
  • informacja dla biur rachunkowych - 601 286 315.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@pup-radomsko.pl

Dodatkowo informacje będą udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP
w Przedborzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, wspólnie z partnerami rynku pracy – Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlowa w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, uruchomił stronę internetową przeznaczoną w całości realizacji zadań w ramach Tarczy antykryzysowej: www.tarczaradomsko.pl

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją dotacji dostępne będą:

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko wsparcie nabór wnioski tarcza lockdown firmy poszkodowane przez covid dotacja

Załączniki

wykaz-dzialalnosci.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE