Wsparcie dla bezrobotnych

Wsparcie dla bezrobotnych Fot. ilustracyjne/sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski o  przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Wnioski należy złożyć zanim pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą dla pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2018 r. to 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy, które będzie należało utrzymać zgodnie z zawartą umową w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Nabór wniosków potrwa w dniach od 23 do 27 kwietnia.

Natomiast wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 16 do 20 kwietnia.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wniosek dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie przy ul. Tysiąclecia 2.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE