Wotum zaufania dla prezydenta, poprzedzony debatą nad raportem o stanie miasta

Wotum zaufania dla prezydenta, poprzedzony debatą nad raportem o stanie miasta

Prawie cztery godziny trwała debata nad zaprezentowanym przez prezydenta „Raportem o stanie miasta Radomska”. Podczas obrad sesji Rady Miejskiej, 28 czerwca padło wiele słów o niegospodarności prezydenta. W debacie uczestniczył też były prezydent, Mieczysław Pawłowski. Ostatecznie 15 głosami za i 6 przeciw, prezydent otrzymał wotum zaufania.

Zaprezentowany przez prezydenta Jarosława Ferenca „Raport o stanie miasta Radomska”, to ponad 100 stronicowy dokument, który przygotowała firma zewnętrzna za kwotę 10 tys. zł. Głos w debacie rozpoczęła radna Wioletta Pal stwierdzając, że wydawanie tak dużej kwoty za dokument miejscami nie do końca rzetelny to „niegospodarność”.

- Wydawanie na raport 10 tys. zł to dla mnie niegospodarność. Cieszę się jedynie, że pana pracownicy już za rok będą w stanie sporządzić taki raport, nie wydając przy tym takiej kwoty
- mówiła Wioletta Pal.

Udział w debacie nad raportem mogli wziąć mieszkańcy. Z takiej możliwości skorzystał Mieczysław Pawłowski, pierwszy prezydent Radomska po roku 1989. Skrytykował wiele punktów raportu, stwierdzając, że są w nim zawarte „kuriozalne zapisy”. Poruszył m.in. przedstawione dane finansowe PGK, który na koniec 2018 roku odnotował stratę ponad 1mln zł. Pytał także o budowę nowego basenu, o wydatki na inne inwestycje, jak skwer przy ulicy Sierakowskiego, a także rozwiązania problemów terenów zalewowych w mieście.

Radni PiS pytali prezydenta o takie tematy, jak rządowy program „Mieszkanie+”, rewitalizację rzeki Radomski, a także poziom starania się przez miasto o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje.

W raporcie o stanie miasta znalazły się dane na temat liczby mieszkańców na koniec 2017 roku, która wynosiła 46 409 osób. Oznacza to, że w ciągu trzech lat, od 2014 r., ludność Radomska zmniejszyła się o blisko 1000 osób. W raporcie można przeczytać:

Zmniejszanie się ludności jest zjawiskiem uwidoczniającym się w całej Polsce, dotykającym zarówno wielkich (Łódź, Katowice), jak i mniejszych miast. Ludność Radomska w 2017 roku: kobiet jest 24 463 (53%), mężczyzn 21 946 (47%). W mieście Radomsku na ogólną liczbę 46409 mieszkańców w końcu 2017 r. było: 7446 osób w wieku przedprodukcyjnym (w tym 3662 kobiety); 27829 w wieku produkcyjnym (13179 kobiet); 11134 w wieku poprodukcyjnym (7622 kobiety). Na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadało 67 w wieku produkcyjnym. W całym powiecie radomszczańskim było 15924 osób w wieku od 0 do 14 lat (w tym 7736kobiet); 77007 w wieku 15 -64 lat (37660 kobiet); 4079 w wieku 65+ (1964 kobiety).

W raporcie znalazły się też dane na temat wprowadzenia programu 500+ oraz podwyższenie płacy minimalnej, które przyniosło spadek wskaźnika osób żyjących w skrajnym ubóstwie z 7,4 % w 2014 do 4,9% w 2016r., w tym dzieci do lat 17 z 9% do 7%. Z Programu 500+ skorzystało 2810 rodzin z 4161 dziećmi, kwota wydatkowana to 25 362 960 zł. Dalej w raporcie opisana została niepokojąca sytuacja zmniejszającej się liczby mieszkańców.

Zmniejszająca się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym powoduje pojawienie się istotnej bariery rozwojowej: wyczerpanie zasobów kapitału ludzkiego wobec rosnącego popytu na pracę. Istotnym staje się wzmocnienie jakości posiadanego kapitału, a więc przez odpowiednią edukację przygotowanie do sprostania wyzwaniom nowoczesności.

Najistotniejsze problemy społeczne Radomska, podobnie jak i zdecydowanej większości miast Polski, wynikają ze zmian demograficznych. Nie dotyczy to tylko zmniejszania stanu ludności miasta; poważniejsze problemy rodzi proces starzenia się populacji. Dotyka nas problem migracji, zwłaszcza, że powoduje odpływ młodych, zdolnych i dobrze wykształconych, osób. O ile jeszcze w 2015 r. problemem był brak pracy równoważącej popyt zasobów pracowniczych, tak obecnie istotną barierą rozwojową staje się brak pracowników przy rosnącym popycie na ich pracę.

Radni podkreślali, jak dużym problemem miasta jest to, że więcej ludzi wyjeżdża z miasta i mniej do niego wraca po ukończeniu studiów. Pytali prezydenta co zrobił w tej kwestii, żeby to poprawić i zatrzymać w mieście młodych ludzi.

Po czterogodzinnej debacie radni przeszli do głosowanie. Ostatecznie 15 głosami za byli radni Koalicji Obywatelskiej, Wspólnego Samorządu i Razem dla Radomska. Przeciw głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości i Wioletta Pal.

Więcej o:
rada rada miasta wotum zaufania dla prezydenta radomska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE