Wolne miejsca na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Wolne miejsca na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Fot. KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego informuje, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenów wiejskich.

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponowany jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy),
  • w Iwoniczu Zdroju – w terminie od 14 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego).

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2007–2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie  jest to warunek konieczny do uczestnictwa w turnusie.

W ramach wyjazdu oferowany jest bezpłatny transport na turnus, pełne wyżywienie, komplet zabiegów rehabilitacyjnych oraz profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS do końca maja 2022 r.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (42) 665 07 29, (44) 725 64 25 i (43) 824 15 43

Więcej o:
radomsko województwo łódzkie krus turnusy rehabilitacyjne turnusy rehabilitacyjne krus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE