Wojewoda wręczył czeki na dofinansowanie drogowych inwestycji

Wojewoda wręczył czeki na dofinansowanie drogowych inwestycji

Samorządy z terenu powiatu radomszczańskiego otrzymają rządowe środki na remonty dróg. Pieniądze zostaną przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji wręczył samorządowcom goszczący w Radomsku wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Decyzję o przekazaniu samorządom z powiatu radomszczańskiego środków z Funduszu Dróg Samorządowych premier Mateusz Morawiecki podjął w kwietniu. Symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji przekazał samorządowcom wojewoda łódzki, który gościł w Radomsku w czwartek 25 czerwca 2020 r.

- Aż 10 samorządów otrzymuje dofinansowanie na poziomie 70 procent. Kolejnym ważnym akcentem jest to, że powiat radomszczański posiada bardzo dobrych rzeczników, zarówno w stolicy województwa, jak i w Warszawie. Mam na myśli panią poseł Annę Milczanowską i pana wicewojewodę Krzysztofa Cieciórę. Powiat radomszczański ma szczęście, że ma takich ludzi, którzy zabiegają o interesy miast i gmin z terenu powiatu radomszczańskiego. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję również wszystkim samorządowcom, którzy są bohaterami wspólnot lokalnych. Powiat radomszczański jest drugim po powiecie łowickim powiatem w województwie łódzkim, który otrzymuje najwięcej dofinansowań – podkreśla wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

W przekazaniu symbolicznych czeków - oprócz samorządowców, uczestniczyła również poseł Anna Milczanowska.

- Bardzo serdecznie dziękuję za przychylność i zrozumienie potrzeb naszych małych ojczyzn, za to, że mogą się dalej rozwijać. Wiemy, że wiele z tych gmin boryka się z problemami finansowymi. Widzimy jednak, jak zaczynają odbijać się od dna – zaznaczyła poseł Anna Milczanowska.

- Nie mam wątpliwości, że Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia rozwój gospodarczy wszystkim mieszkańcom, ułatwia dojazd do pracy, do szkoły, ułatwia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i zmienia wizerunek gmin. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych w wielu miejscach prowadzone są inwestycje drogowe, które nie miałyby szans na realizację. Bardzo dziękuję pani poseł za udział w procesie legislacyjnym, który doprowadził do utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra.

Wykaz inwestycji, na które zostanie przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

1. Powiat radomszczański - remont drogi powiatowej 3910E Przedbórz - Piskorzeniec - wartość projektu 992 627,00 zł (dofinansowanie 70%) - nowe zadanie jednoroczne

2. Gmina Miasto Radomsko - Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku - wartość projektu 13 451 983,00 zł (dofinansowanie 50 proc.) - kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru

3. Gmina Miasto Radomsko - Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku - wartość projektu 2 331 545,00 zł (dofinansowanie 50 proc.) - kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru

4. Gmina Gomunice - Przebudowa drogi dojazdowej w Chrzanowicach - wartość projektu 820 826,00 zł (dofinansowanie 80 proc.) - kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru

5. Gmina Przedbórz - Budowa drogi gminnej nr 12911E ul. Słoneczna w Przedborzu - wartość projektu 822 291,00 zł (dofinansowanie 80 proc.) - kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru

6. Gmina Miasto Radomsko - Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku - Etap II - wartość projektu 4 192 726,00 zł (dofinansowanie 60 proc.) - nowe zadanie wieloletnie

7. Gmina Gomunice - Budowa drogi gminnej - ul. Dębowej - wraz z chodnikami oraz zbiornikiem retencyjnym i kanalizacją deszczową w miejscowości Kletnia - wartość projektu 1 535 332,00 zł (dofinansowanie 60 proc.) - nowe zadanie wieloletnie

8. Gmina Lgota Wielka - Przebudowa drogi gminnej nr 109257E w miejscowości Krzywanice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca. - wartość projektu 2 763 446,00 zł (dofinansowanie 60 proc.) - nowe zadanie wieloletnie

9. Gmina Przedbórz - Remont drogi gminnej nr 112474E w miejscowości Borowa od drogi powiatowej nr P3910E do granicy woj. łódzkiego. - wartość projektu 441 451,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

10. Gmina Żytno - Remont drogi gminnej 112605E Łazów Silniczka, gm. Żytno - wartość projektu 882 856,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

11. Gmina Ładzice - Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze) - wartość projektu 94 006,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

12. Gmina Kamieńsk - Przebudowa i budowa drogi w ul. Sportowej w Kamieńsku - wartość projektu 2 032 686,00 zł - (dofinansowanie 50 proc.) - nowe zadanie wieloletnie

13. Gmina Miasto Radomsko - Rozbudowa ul. Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego - wartość projektu 780 147,00 zł (dofinansowanie 60 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

14. Gmina Ładzice - Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim - wartość projektu 133 542,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

15. Gmina Kodrąb - Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Kizińska - wartość projektu 1 154 164,60 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

16. Gmina Kobiele Wielkie - Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Bystrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie - etap 2 - wartość projektu 1 027 161,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

17. Gmina Wielgomłyny - Przebudowa Drogi Gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - granica gm. Żytno - Ciężkowiczki, w miejscowości Kruszyna - wartość projektu 568 387,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

18. Gmina Dobryszyce - Przebudowa drogi gminnej nr 112009E na odcinku Dobryszyce - Zdania - wartość projektu 1 029 615,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

19. Gmina Wielgomłyny - Przebudowa Drogi Gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska - gr. gm. Masłowice - Kolonia Kkraszewice na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masowice - wartość projektu 1 095 801,00 zł (dofinansowanie 70 proc.) - nowe zadanie jednoroczne

Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

W wyniku podziału środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł:

1. 43 mln zł na zadania powiatowe,

2. 102 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Więcej o:
wybory 2020 radomsko powiat radomszczański inwestycje fundusz dróg samorządowych
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE