Wojewoda łódzki Tomasz Bocheński apeluje do samorządów

Wojewoda łódzki Tomasz Bocheński apeluje do samorządów

Wojewoda Bocheński apeluje do samorządów ws. wypłaty zaliczek dla firm budowlanych.

- Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że wiele polskich firm odczuwa problemy, szczególnie od strony finansowej. To może doprowadzić do bankructw firm, a w efekcie również do zwolnień pracowników. Dlatego, tak ważne jest wypracowanie efektywnych mechanizmów pomocy obywatelom i przedsiębiorcom stanowiących kolejne elementy komplementarne do rozwiązań przyjętych przez rząd w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej – podkreśla w apelu wojewoda.

Zdaniem Bocheńskiego, administracja publiczna wszystkich szczebli stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu minimalizację społecznych i ekonomicznych skutków epidemii. Jedną z kwestii, która w ostatnim czasie jest często poruszana w ramach dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, jest możliwość wypłacania zaliczek na poczet prac wykonywanych dla jednostek administracji publicznej.

Przy obecnym gwałtownym spadku liczby zamówień wielu przedsiębiorstwom grozi utrata płynności finansowej, a w skrajnej sytuacji upadek.

- Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do samorządowców z województwa łódzkiego z prośbą, aby podczas realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także innych działań finansowanych ze środków własnych i innych źródeł wsparcia, rozważyli możliwość dokonywania wypłaty zaliczek dla wykonawców – mówi wojewoda.

Udzielanie zaliczek dla wykonawców na poczet wykonania zamówienia przewiduje uregulowana został w art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W 2019 r. powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych. Stanowi on kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Jeszcze w tym roku do gminnych do samorządów z województwa łódzkiego zostanie przekazane blisko 145 mln zł, na realizację 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Więcej o:
wojewoda łodzki apel wojewody drogi radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE