Wnioski do programu „Czyste Powietrze” będzie można składać w Radomsku

Wnioski do programu „Czyste Powietrze” będzie można składać w Radomsku Fot. UM Radomsko

Prezydent Jarosław Ferenc podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczące podjęcia współpracy w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Wnioski o dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła w ramach ww. programu będzie można wkrótce składać w Radomsku. Zanim to jednak nastąpi, WFOŚiGW przeszkoli pracowników Urzędu Miasta Radomsko.

Porozumienie podpisane zostało w celu poprawy dostępności i dotarcia do jak największej liczby wnioskodawców. Ustala zasady wspólnej realizacji Programu, obsługi wnioskodawców i uzyskiwania dofinansowania.

Do zadań Miasta Radomska, zgodnie z podpisanym porozumieniem będzie należało m.in. przygotowywanie wniosków wraz z wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych w formie papierowej, zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika urzędu czy zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze można znaleźć TUTAJ.

Więcej o:
program czyste powietrze radomsko smog radomsko wfosigw łódź łódzki wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE