Wniosek o rewitalizację na liście rezerwowej

Projekt Urzędu Miasta o dofinansowanie rewitalizacji ulicy Reymonta w okolicy dworca kolejowego póki co nie otrzyma wsparcia ze środków unijnych. Znalazł się on na liście rezerowowej Urzędu... ››

Projekt Urzędu Miasta o dofinansowanie rewitalizacji ulicy Reymonta w okolicy dworca kolejowego póki co nie otrzyma wsparcia ze środków unijnych. Znalazł się on na liście rezerowowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

Przypomnijmy: miasto ubiegało się o ponad 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Wniosek złożony przez Radomsko przeszedł pomyślnie weryfikację merytoryczną, nie znalazl się jednak wśród piętnastu wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe.

 

Projekt "Rewitalizacja terenów przydworcowych w Radomsku" znalazł się na trzecim miejscu listy rezerwowej stworzonej przez Urząd Marszałkowski, tuż za projektami dotyczącymi renowacji kampusu Politechniki Łódzkiej oraz siedziby Akademii Muzycznej. W uzasadnieniu Zarząd Województwa Łódzkiego podkreślił, że rewitalizacja terenów wokół dworca ożywi historyczną dzielnicę Radomska i przywróci jej dawną świetność.

 

- Uporządkowanie ulicy Reymonta zwłaszcza terenu dworca PKS oraz remont budynku przychodni pokolejowej i nadanie jej nowych funkcji publicznych jako siedziby Straży Miejskiej, pozwoli dopełnić procesy rewitalizacyjne na wskazanym obszarze – zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i społecznym. Działania podejmowane w ramach przedmiotowego projektu zmierzają do zwiększenia atrakcyjności miasta, wpływając tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców, tworząc również szansę rozwoju gospodarczego i zachętę dla potencjalnych inwestorów, pośrednio przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy - czytamy w uzasadnieniu.

 

Co oznacza trzecia pozycja Radomska na liście rezerwowej? Jak tłumaczy Agnieszka Chrząszcz z Urzędu Miasta, pieniądze na realizację projektu dla Radomska powinny pojawić się jeszcze w tym roku, bądź w I kwartale 2012 roku.

 

- Realizację projektu rewitalizacji chcemy rozpocząć bez czekania na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, na początku 2012 roku. Pierwszym krokiem będzie przebudowa starej przychodni, do której docelowo przeniesiona zostanie Straż Miejska - mówi Agnieszka Chrząszcz.

 

Oprócz remontu przychodni projekt rewitalizacji zakłada także przebudowę ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kościuszki. Póki nie będzie decyzji o przyznaniu środków unijnych, działania w tym kierunku nie zostaną jednak podjęte.

Więcej o:
rewitalizacja remont centrum
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE