Władza myśli o płatnych parkingach

Władze Radomska rozważają wprowadzenie w centrum miasta strefy płatnego parkowania. Obecnie za pozostawienie samochodu nie są pobierane żadne opłaty.

Władze Radomska rozważają wprowadzenie w centrum miasta strefy płatnego parkowania. Obecnie za pozostawienie samochodu nie są pobierane żadne opłaty. Kiedy pojawią się pierwsze parkomaty i jaka będzie opłata za pozostawienie pojazdu, jeszcze nie wiadomo. Uzależnione jest to od dobrego rozkładu jazdy czerwonych autobusów…Rozkład jazdy a parkomaty
Strefy płatnego parkowania obowiązują w wielu polskich miastach, w tym w pobliskim Piotrkowie Trybunalskim, gdzie stawki opłat wynoszą odpowiednio: za parkowanie do 30 minut właściciel pojazdu płaci 1,50 złotych, za 1 godzinę parkowania natomiast - 3 złote.

W Radomsku, póki co, płatnych miejsc parkingowych zlokalizowanych w pasie drogi publicznej nie ma. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, iż nie zostaną wprowadzone. Władze miasta poważnie myślą o wprowadzeniu takiego rozwiązania.


- Temat ten na przestrzeni ostatnich lat podejmowany był kilkakrotnie z różną intensywnością. Ostatnio znów odżył. Pojawiły się głosy, że po modyfikacji systemu komunikacji publicznej w mieście dobrze byłoby, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie odpłatnych stref parkowania. Innymi słowy, najpierw musi być dobra oferta komunikacji publicznej, a dopiero potem można myśleć o płatnych parkingach - wyjaśnia Ludwik Madej, naczelnik Wydziału Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Radomsku, który ma nadzieję, że poprawiony rozkład jazdy czerwonych autobusów, który zacznie obowiązywać od 1 września, będzie na tyle dobry, iż wprowadzenie stref płatnego parkowania stanie się kwestią czasu. - Jesteśmy w trakcie, że tak się wyrażę, doszlifowywania rozkładu jazdy. Spotkaliśmy się z panem Marcinem Gromadzkim, którego firma opracowała rozkład jazdy wprowadzony w maju tego roku. Mam nadzieję, że po zmianach rozkład spotka się z dużo lepszym odbiorem społeczeństwa, a tym samym będziemy mogli powrócić do dyskusji i rozważać bardzo poważnie wprowadzenie strefy płatnego parkowania w mieście - zauważa naczelnik Madej.

Płatna strefa - ale gdzie?

Urzędnicy strefą płatnego parkowania planują objąć w pierwszej kolejności ścisłe centrum miasta.
- Mamy na myśli chociażby plac 3 Maja czy okolice poczty. Z naszych obserwacji wynika, że kierowcy na cały dzień pozostawiają samochody w miejscach przeznaczonych do parkowania, tym samym blokując je. A powinna być zapewniona rotacja. Zwłaszcza że miejsc parkingowych, które powinien zapewnić przedsiębiorca czy usługodawca, jest mało. Dlatego trzeba myśleć nad wprowadzeniem mechanizmów wymuszających rotację pojazdów na miejscach parkingowych - tłumaczy naczelnik Ludwik Madej.

Opinie mieszkańców

Zdania radomszczan w kwestii wprowadzenia strefy płatnego parkowania są podzielone. Jednym pomysł urzędników się podoba, innymi nie.
- To jest za małe miasteczko na płatne parkingi. Jeszcze przy takim bezrobociu, jakie w nim panuje. Dla przeciętnego, zwykłego kierowcy to będzie makabra - usłyszeliśmy od pana Stefana.
- Jeżeli miałabym zostawić auto na płatnym parkingu, wolałabym poszukać tego nieodpłatnego. Za 1,50 złotych mam dwie bułki, a za 3 złote cały chleb… Dziś każdą złotówkę trzeba przeliczać - powiedziała nam z kolei pani Olga.


Zupełnie innego zdania jest natomiast pan Roman.
- Parkomaty są już w zasadzie we wszystkich miastach. I w każdym powinny być. Dziś za darmo nic nie ma - zauważa.

Polityka parkingowa

Skoro władze miasta przymierzają się do wprowadzenia płatnej strefy parkowana, zapytaliśmy, jak obecnie wygląda miejska polityka parkingowa.
- Bez wątpienia podmiotem, który kreuje politykę parkingową, są władze miasta oraz urzędnicy. Dokumentem, w którym określono wskaźniki oraz wytypowano obszary dla funkcji parkingów, jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Radomska, opracowane we wrześniu 2010 roku. Zapisy z tego dokumentu przenoszone są na plany miejscowe, które określają, jakie powierzchnie winny być zadysponowane dla parkingów - tłumaczy naczelnik Madej.


Urząd miasta uzupełnia też parkingi w obrębie pasów drogowych.
- Jeżeli na przykład realizujemy zadanie pod nazwą rozbudowa jakieś drogi, to staramy się, by w pasie drogowym zostały umieszczone miejsca parkingowe. Przy przebudowie ulic też staramy się, by miejsc parkingowych było więcej - zauważa naczelnik Madej, zwracając jednocześnie uwagę na to, że warunki techniczne określają głębokość parkingów na 4,5 i 6 m. - Dlatego też przy okazji rewitalizacji ulicy Reymonta było tyle dyskusji, że parkingi są za głębokie, że gdyby takie nie były, można byłoby poszerzyć drogę. Proszę pamiętać, że nas obowiązują przepisy, według których musimy realizować dane zadanie - podkreśla nasz rozmówca.


Naczelnik Ludwik Madej zwraca ponadto uwagę, że przypadku rozbudowy dróg, czyli poszerzenia pasa drogowego, istnieje możliwość zwiększenia miejsc parkingowych.
- Można to realizować poprzez wykup terenu albo poprzez wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów. Taką drogę obraliśmy, przygotowując inwestycję polegającą na rozbudowie ulicy Miłej. Skończyło się jednak na zachowaniu tej samej ilości miejsc parkingowych wzdłuż całej drogi, ponieważ propozycja zwiększenia miejsc parkingowych spotkała się z oporem mieszkańców - zauważa naczelnik Ludwik Madej. - Miasto mogłoby forsować pewne koncepcje, ale przecież nie możemy nie liczyć się z głosem zainteresowanych, w tym przypadku mieszkańców ulicy Miłej - dodaje.

Parkingowa niewiadoma

Jak się okazuje, urzędnicy nie wiedzą, ile obecnie jest miejsc parkingowych na terenie Radomska. Zdaniem naczelnika Ludwika Madeja, powinno to się zmienić.


- Nie mamy takiego zestawienia. Wiemy, gdzie te miejsca parkingowe są, ale ile ich dokładnie jest, tego nie wiemy. Rzeczywiście trzeba je policzyć. Jednak przystępując do tej czynności, należy się zastanowić, jakie kryterium zastosować: czy wyjściowe, w momencie, kiedy parkingi tworzono, czy też posłużyć się wielkościami obowiązującymi w chwili obecnej. W zależności od podejścia liczba będzie inna - tłumaczy naczelnik Ludwik Madej.

 

Autor: Monika Bednarczyk-Bojdo

 

Artykuł pochodzi z bezpłatnego tygodnika "Między Stronami", który jest dostępny m.in. w sklepach OSM i Zorza. Elektroniczną wersję tygodnika można pobrać ze strony www.miedzystronami.com

Więcej o:
parking centrum strefa płatnego parkowania
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE