Wkrótce ruszy budowa centrum sportowego przy PSP 9 w Radomsku

Wkrótce ruszy budowa centrum sportowego przy PSP 9 w Radomsku Fot. PSP 9 w Radomsku

W środę, 10 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta w Radomsku podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku”.

Miasto Radomsko zawarło umowę z firmą VOYAGER Zygmunt Morgaś z Radomia, która przedstawiła najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu przetargowym na kwotę 1 089 780,00 zł brutto. 

Inwestycja obejmuje, m.in.:

Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami i furtkami wejściowymi, na które składać się będzie: boisko do gry w piłkę ręczną wraz z wyposażeniem, boisko do gry w siatkówkę wraz z wyposażeniem, boisko do minikoszykówki wraz z wyposażeniem. Budowę miniboiska z bandami o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem i piłko chwytami, budowę placu do ćwiczeń gimnastycznych o nawierzchni z poliuretanu, wykonanie strefy motorikpark, wykonanie schodów terenowych żelbetowych, pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, wykonanie utwardzeń terenu, obsianie terenu trawą oraz rozbiórkę istniejących schodów.

Na to zadanie Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na kwotę 301 tys. zł

Termin wykonania zadania to 10 października 2023 r.

Ponadto do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” - wniosek jest w trakcie oceny.

Więcej o:
radomsko psp 9 radomsko inwestycja kompleks sportowy umowa urząd miasta w radomsku inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE