Wielgomłyny: z 45 posesji zniknie azbest

Wielgomłyny: z 45 posesji zniknie azbest Fot. UM Radomsko

Gmina Wielgomłyny uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny w 2021 roku”.

W ramach realizowanego projektu planuje się usunięcie i unieszkodliwienie w ilości ok. 129,184 Mg wyrobów zawierających azbest z 45 nieruchomości prywatnych oraz remizy OSP w Kruszynie.

Celem powyższego zadania jest wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Zadanie obejmuje demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Ogólna  wartość zadania 54 578,24 zł netto, w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji do kwoty 46 654,00 zł.

Więcej o:
wielgomłyny dotacja dofinansowanie azbest usuwanie azbestu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE