Konferencja prasowa: 5 lat Polskiej Strefy Inwestycji we wschodniej części województwa łódzkiego

Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

Polska Strefa Inwestycji powstała w 2018 roku dzięki uchwaleniu Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zmiana polegała głównie na zniesieniu dotychczasowych granic stref ekonomicznych i rozszerzeniu ich zasięgu terytorialnego z niecałego procenta (0,08%) obszaru kraju na teren niemal całej Polski.

Ta zmiana spowodowała, że Polska zyskała kolejny impuls rozwojowy. We wschodniej części województwa łódzkiego Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w ostatnich 5 latach 51 decyzji o łącznym nakładzie niemal 2,2 miliardów złotych, dzięki czemu powstanie ponad 660 nowych miejsc pracy a utrzymanych zostanie ponad 8000 miejsc pracy.

Liderami jeśli chodzi o ilość wydanych decyzji w tej części województwa łódzkiego są powiaty radomszczański, bełchatowski, piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski. W powiecie radomszczańskim wydano 10 decyzji, piotrkowskim 8 (włącznie z Miastem Piotrków Trybunalski) a bełchatowskim 10.

- W Polskiej Strefie Inwestycji doskonale rozumiemy, że siłą gospodarki jest polski biznes i jego rozwój. Nie zapominamy o innowacjach i wielkich projektach, ale wiemy, ze to sektor MSP jest prawdziwym źródłem dobrobytu obywateli – zauważa Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes zarządu ŁSSE.

Przez lata Specjalne Strefy Ekonomiczne były dostępne głównie dla dużych, zagranicznych firm, które korzystały z przywilejów podatkowych - taką konieczność narzuciły lata 90-te.

- Dzisiaj jednak, dzięki Polskiej Strefie Inwestycji to polskie firmy sektora MMSP stały się podstawowymi beneficjentami stref i przyznawanych zwolnień podatkowych. Polska Strefa Inwestycji to jedna strefa, która oferuje wiele możliwości dla wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes zarządu ŁSSE

Najlepszym tego przykładem jest liczba wydanych decyzji o wsparciu przez Łódzka Specjalną Strefę Ekonomiczną w podziale na wielkość przedsiębiorstwa. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ŁSSE wydała na obszarze wschodniej części łódzkiego 32 decyzje, natomiast dla dużych przedsiębiorstw tych decyzji było 19.

Co równie istotne przedsiębiorcy inwestujący z pomocą ŁSSE w zachodniej części województwa łódzkiego mają w większości polski kapitał, 39 decyzji o wsparciu było wydanych dla przedsiębiorców z polskim kapitałem, zaś 12 przedsiębiorców reprezentowało kapitał zagraniczny. Polska Strefa Inwestycji intensywnie wspiera rozwój MSP poprzez doradztwo i wsparcie w procesach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, działalność szkoleniową i wydawniczą, promowanie współpracy, a nawet wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą. Tak szeroki katalog zadań - doradczych, finansowych i edukacyjnych powoduje, ze PSI jest wysoko ceniona przez małe i średnie firmy.

Dynamiczny rozwój nowych inwestycji Polska Strefa Inwestycji to rozwój infrastruktury ułatwiającej realizację inwestycji - strefy budują drogi, kanalizację, wspierają budowę instalacji energetycznych i gazowych. Doradzamy i koordynujemy aby przedsiębiorca nie musiał się martwić o dostęp do wody czy ceny prądu. PSI działa także na rzecz utworzenia Strategicznych Parków Inwestycyjnych - zwartych, dobrze uzbrojonych stref aktywności gospodarczej, które od początku są dedykowane dla nowych inwestycji. Przyciąganie dużych, zagranicznych firm jest również istotne dla rozwoju gospodarki - inwestycje z krajów wysokorozwiniętych przynoszą innowacje i pozwalają rozwijać się pracownikom. To duża liczba nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.

Aby jeszcze dynamiczniej rozwijać region, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz utworzenia kompleksowych, dobrze uzbrojonych parków przemysłowych dostępnych dla każdego inwestora-i tego dużego z zagranicy i tego małego z Polski.

- Olbrzymie znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma ten wielki wysiłek Polskiego Ładu, który przekazał do tych siedmiu powiatów ponad 4 mld zł. Widać jak Polski Ład rozwija małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jesteśmy przekonani, że polski przemysł drobny, polski przemysł średni będzie się rozwijał i będzie siłą polskiej gospodarki – mówił podczas konferencji poseł Antoni Macierewicz.

Już dzisiaj funkcjonuje park przemysłowy w Radomsku. Informacje o powiecie radomszczańskim: Strefa Radomsko obejmuje swoją powierzchnią 142 ha, od początku jej powstania wsparto 39 projektów inwestycyjnych. Tylko w ostatnich 5 latach ŁSSE wydała decyzje o wsparciu na kwotę niemal 300 mln złotych, dzięki czemu stworzono i utrzymano 1400 miejsc pracy. Radomsko jest jedną z 35 gmin na terenie województwa łódzkiego objętych Obszarem Sprawiedliwej Transformacji, czyli gminą szczególnie dotkniętą skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. W związku z tym poziom pomocy publicznej dla inwestycji lokowanych na tym terenie jest zwiększony o 10%.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
łsse strefa strefa inwestycyjna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE