Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Wicestarosta w Ręcznie

Miasto
Jacek Paszewski

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, zapewnienie transportu dla uczniów gminy Ręczno zainteresowanych nauką w Przedborzu oraz plany współpracy w dziedzinie propagowania turystyki w rejonach nadpilicznych były głównymi tematami rozmów między wice-starostą Jakubem Jędrzejczakiem, a wójtem gminy Ręczno, Piotrem Łysoniem.

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji, m.in. wyznaczania szlaków turystycznych wzdłuż rzeki Pilicy.

We wtorek 12 marca wicestarosta Jakub Jędrzejczak złożył także wizytę w ZSP w Przedborzu, gdzie razem z dyrektor ZSP Renatą Kozieł omawiał stan przygotowań do naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020 oraz plany przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły i utworzenia boiska wielofunkcyjnego.

Info: Starostwo Powiatowe

komentarze