Weź udział w konsultacjach społecznych dot. energii cieplnej

Weź udział w konsultacjach społecznych dot. energii cieplnej

Władze Radomska ogłosiły konsultacje społeczne dotyczące „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska – aktualizacja”. Konsultacje trwają od 3 do 24 sierpnia 2020 roku.

Konsultacje skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Radomska i mają na celu uzyskanie opinii i uwag mieszkańców w zakresie przedstawionego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska – aktualizacja”.

Konsultacje prowadzone są w formie:
- elektronicznej, poprzez zamieszczenie formularza zgłaszania uwag w wersji do pobrania ze strony www.radomsko.pl i wypełnienia oraz odesłania wypełnionego formularza na adres email: um@radomsko.pl do dnia 24 sierpnia 2020 roku,

- papierowej, poprzez pobranie i wydrukowanie formularza zgłaszania uwag ze strony internetowej www.radomsko.pl lub pobranie z Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Radomska oraz złożenia wypełnionego formularza w Urzędzie Miasta Radomska w godzinach pracy urzędu do dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Uwagi i wnioski mogą również zostać złożone ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Radomska, pokój nr 319.

Opiniowany dokument wyłożony jest do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Radomska, pokój nr 319 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu.

POBIERZ:

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

 

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko konsultacje społeczne energia cieplna

Załączniki

formularz-zglaszania-uwag.docx

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE