Weszły w życie nowe przepisy dot. rejestracji pojazdów

Weszły w życie nowe przepisy dot. rejestracji pojazdów

Kupiłeś auto w innym powiecie? Już nie musisz zmieniać tablic. 31 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają, po przerejestrowaniu auta, pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej możliwości?

Nowe przepisy ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” pozwalają nowym właścicielom pojazdów pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pod warunkiem, że:

- pojazd jest zarejestrowany na ternie Polski;

- posiada tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującym wzorem, utrzymane w należytym stanie oraz czytelne;

- oraz że właściciel złożył wniosek o zachowanie numeru rejestracyjnego.

Dodatkowo: tablice będzie można pozostawić, jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów można pozytywnie zweryfikować dane dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, a w dowodzie tym jest miejsce na dokonanie niezbędnej adnotacji. W takim przypadku urzędnik dokonujący w imieniu starosty rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic. Nie wydaje natomiast pozwolenia czasowego.

Znowelizowane przepisy, obowiązujące od 31 stycznia 2022 r. umożliwiają także czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego w związku z koniecznością naprawy pojazdu, wynikającą z uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu (na okres od 3 do 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia). Zasady czasowego wycofania z ruchu pojazdów innych niż samochody osobowe nie uległy zmianie.

Więcej o:
rejestracja pojazdów zmiana przepisy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE