Warsztaty z pierwszej pomocy w gminie Dobryszyce: cenne umiejętności dla każdego ucznia

Warsztaty z pierwszej pomocy w gminie Dobryszyce: cenne umiejętności dla każdego ucznia

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach oraz w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce odbyły się interesujące warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zorganizowanych zajęć było rozwijanie świadomości i promowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu młodych ludzi oraz przygotowanie ich do odpowiednich reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Przemysław Skalik, student ratownictwa medycznego i strażak z PSP w Radomsku, poprowadził zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, takich jak: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), urazy, oparzenia, krwotoki

Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Uczniowie mieli okazję przećwiczyć te umiejętności na fantomie, co pozwoliło im oswoić się z procedurami ratunkowymi.

- Warsztaty miały charakter praktyczny i składały się z wykładu, demonstracji oraz ćwiczeń. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i zgłębiali nurtujące ich zagadnienia. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów było okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą być kluczowe w przypadku sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Serdecznie dziękujemy Przemysławowi Skalikowi za wartościowe i angażujące szkolenie – mówi organizatorka spotkania Łucja Przerada.

Więcej o:
dobryszyce psp dobryszyce projekt
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE