Warsztaty w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura” w MDK

Warsztaty w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura” w MDK

Miejski Dom Kultury w Radomsku uczestniczy w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”, realizowanego przez Łódzki Dom Kultury. W ramach przedsięwzięcia, 13 września zorganizowano warsztaty dla edukatorów.

Warsztaty odbywające się w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”, skierowane są do osób, które planują ubiegać się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Dlatego też w szczególności przeznaczone są dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe, prowadzące (lub zamierzające prowadzić) działalność w sferze edukacji kulturalnej, niezależnie pracujący animatorów kultury i osób pracujących w instytucjach kultury oraz w szkołach.

W MDK zajęcia poprowadził Michał Pawlęga, który specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych.

Dlatego też uczestnicy warsztatów w Radomsku mogli dowiedzieć się, m.in. jak samodzielnie opracować projekt oraz pozyskać dotację na jego realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Oprócz tego prowadzący przedstawił zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie i opracowania budżetu. Dzięki warsztatom zainteresowani mogli poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę z zakresu umiejętności definiowania projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie, samodzielnego formułowania najważniejszych elementów projektu z zakresu edukacji kulturowej, a także udokumentowania działań zrealizowanych w ramach projektu.

Warsztaty z projektu „Bardzo Młoda Kultura” zaplanowano przeprowadzić w siedmiu instytucjach kultury w województwie łódzkim. Odbyły się już w Zduńskiej Woli, Tuszynie, Skierniewicach i Opocznie.

Partnerami Łódzkiego Domu Kultury w regionie na rok 2019 są: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie oraz Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Dolina Pilicy oraz Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Ster”.

Więcej o:
mdk radomsko dom kultury w radomsko łdk łódzki dom kultury projekt bardzo młoda kultura z łdk
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE