Radomsko, Łódzkie 15.4o Poniedziałek, 20 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

Warsztaty matematyczne – MATPLANETA w PSP nr 4 w Radomsku

Miasto
Beata Januszewska

W dniach 15 i 16 stycznia wszyscy uczniowie klas I-III, klasa 4b i 6a uczestniczyli w bezpłatnych, pokazowych warsztatach matematycznych według projektu MATPLANETA. Zajęcia prowadziła p. Kinga Gonera - nauczycielka MATPLANETA w Radomsku.

CO TO JEST MATPLANETA ?

Matplaneta to miejsce, w którym świeże i kreatywne umysły dzieci dostają wyzwania, które w zorganizowany i ustrukturyzowany sposób pozwalają im się rozwijać. Dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny – poznają je przez rozwiązywanie problemów, doświadczając tego, że te dwie nauki są właśnie po to – aby rozwiązywać problemy.

Warsztaty matematyczne MATPLANETA, to kreatywne spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów na podstawie programów Math Circle z Uniwersytetu Harvarda w USA, których inicjatorami byli Ellen i Robert Kaplanowie. Na zajęciach wyeliminowana została presja czasu oraz konkurencji, w zamian proponuje się  dzieciom zagadnienia z obszarów matematyki, które są w niewystarczający sposób przerabiane w szkołach.

Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go. Każde dziecko ma prawo się wypowiedzieć. Prowadzący zajęcia jest mentorem, który ma za zadanie kierować myśli dzieci w odpowiednim kierunku, podpowiadać i zapisywać ważne spostrzeżenia grupy. Prowadzący wspomaga również zapisywanie matematyczne uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się, w jaki sposób zapis ułatwia wyrażenie rozwiązania problemu. Kształcone jest myślenie w ustrukturyzowany sposób, identyfikowanie regularności i prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzane są horyzonty co powoduje przyswajanie naturalnych mechanizmów "wiem, jak się nad tym zastanowić", "wiem jak zadać pytanie" itp.

Podstawowe korzyści jakie dzieci odniosą z zajęć matematyki w Matplanecie to:
• dzieci uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy;
• dzieci lepiej uczą się matematyki szkolnej, ponieważ znają zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą;
• dzieci umieją więcej i są w stanie przyswoić znacznie szerszy program niż w szkole, dzięki temu, że niektóre proste koncepcje mogą zrozumieć bez ich mozolnego i skomplikowanego obliczania, które jest wymagane w szkole (np. całkowanie, liczby zespolone);
• dzieci lepiej rozumieją matematykę, co ułatwi im zdawanie egzaminów i naukę na wyższych poziomach edukacji;
• dzieci są przygotowane do rozwiązywania problemów niestandardowych nieomawianych w szkole, co daje im możliwość wzięcia udziału w konkursach matematycznych i olimpiadach.

Warsztaty matematyczne w szkole zorganizowała p. Alina Płaszczyńska nauczycielka matematyki i p. Monika Cyganek dyrektor MATPLANETA w Radomsku.

komentarze