W szkołach w Radomsku będzie 25 nowych nauczycieli mianowanych

W szkołach w Radomsku będzie 25 nowych nauczycieli mianowanych Fot. UM Radomsko

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Uzyskanie przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest następstwem stażu odbytego pod nadzorem opiekuna, który w wyniku zmiany przepisów mógł trwać od 9 miesięcy do niespełna 3 lat. Wymogiem formalnym, któremu musieli sprostać nauczyciele, było uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego, a przede wszystkim zdanie egzaminu.

Z wieloma pytaniami Komisji Egzaminacyjnych, powołanych przez Prezydenta Miasta Radomska, nauczyciele zmagali się w pierwszej połowie lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta. Wszystkie postępowania egzaminacyjne zakończyły się pozytywnie.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego poprzedziło złożenie ślubowania przez nauczycieli, zgodnie z treścią art. 15 Karty Nauczyciela:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali następujący nauczyciele szkół i przedszkoli, dla których Miasto Radomsko jest organem prowadzącym:

 1. Monika Bareła – nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku,
 2. Damian Biały – nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku,
 3. Wioletta Dyła - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku,
 4. Joanna Mielczarek - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku,
 5. Jolanta Suszczyk - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku,
 6. Wioletta Turek - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
 7. Małgorzata Gołczyk - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
 8. Karolina Nowicka - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku,
 9. Anita Małolepsza - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku,
 10. Katarzyna Zielińska - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku,
 11. Katarzyna Przybyłowicz - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,
 12. Mateusz Walaszczyk - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,
 13. Patrycja Dróżdż - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Radomsku,
 14. Sylwia Sikorska - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Radomsku,
 15. Paulina Kauf - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku,
 16. Paulina Rylik-Nowak - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku,
 17. Dorota Malczewska-Szczeblewska - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Radomsku,
 18. Justyna Stępień - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku,
 19. Kamila Cichuta - - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku,
 20. Aleksandra Groszek-Solecka - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku,
 21. Marta Kaczmarek - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,
 22. Urszula Bednarek - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,
 23. Edyta Kaczmarczyk - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,
 24. Monika Kępa - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,
 25. Justyna Szladerba - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku.
Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko nauczyciele mianowani szkoły radomsko awans zawodowy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE