W radomszczańskim MOPS złożono już ponad 3,5 tys. wniosków o dodatek osłonowy

W radomszczańskim MOPS złożono już ponad 3,5 tys. wniosków o dodatek osłonowy Fot. KPRM

Z danych przygotowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku wynika, że na dzień 4 kwietnia do placówki złożono 3564 wnioski o dodatek osłonowy – w tym zaledwie 55 przesłano drogą elektroniczną.

Najwięcej wniosków złożono w styczniu – 2367, w lutym było ich 731, w marcu 455. W kwietniu (do dnia 4 kwietnia) złożono 11 wniosków.

Do 4 kwietnia dodatek osłonowy przyznano 3138 osobom, na kwotę 1 208 148,79 zł. Wypłacono dodatki osłonowe 2282 osobom na kwotę 709 770,15 zł. Decyzji odmownych wydano 44. Od dnia 1 kwietnia sukcesywnie wypłacane są dodatki osłonowe osobom, które złożyły wnioski po 31 stycznia.

Dochód kwalifikujący do dodatku osłonowego:
- 1500 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
- 2100 - w gospodarstwie jednoosobowym

Termin składania wniosków do 31 października 2022
-osoby składające wnioski do końca lipca - dochód z 2020 r.
-osoby składające wnioski od 1 sierpnia dochód z 2021 r.

Wyplata II raty dodatków osłonowych dla osób, które złożyły wnioski w styczniu nastąpi do dnia 2 grudnia.

Osoby składające wnioski po 31 stycznia otrzymają wypłatę dodatku osłonowego jednorazowo po uzyskaniu środków finansowych na ten cel z budżetu państwa. Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od sposobu ogrzewania lokalu.

Więcej o:
mops mops radomsko dodatek osłonowy mops w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE