W Radomsku zostaną przyznane nagrody gospodarcze

W Radomsku zostaną przyznane nagrody gospodarcze

Prezydent Radomska oraz Wójt Gminy Radomsko zachęcają do udziału w konkursie, w którym przyznane zostaną nagrody gospodarcze.

- Nagroda w konkursie jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom oraz ich pracownikom, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta Radomska oraz gminy Radomska, wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta Radomska oraz gminy Radomska – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Radomsku.

Celem konkursu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz nagradzanie i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki biznesowe. Intencją organizatora jest, aby przyznany tytuł stał się gospodarczym symbolem miasta i gminy Radomsko. 

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: „Inwestor Roku” oraz „Stolarz Roku”.

Inwestor Roku” - w tej kategorii mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze bez względu na formę organizacyjno - prawną i sposób finansowania, których inwestycje zrealizowano w roku, którego dotyczy edycja konkursu. W tej kategorii nagroda dotyczy inwestycji technologicznej, infrastrukturalnej, nowych obiektów budowlanych zarówno przemysłowych jak i usługowych, mieszkalnych. Pod pojęciem „Inwestor roku” rozumie się podmiot gospodarczy działający lub rozpoczynający działalność na terenie miasta Radomska lub gminy Radomsko, który poprzez działania inwestycyjne bezpośrednio przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz/lub spowodował tym działaniem aktywizację innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Radomska lub gminy Radomsko.

„Stolarz Roku” – w tej kategorii mogą uczestniczyć firmy działające w branży meblarskiej zarówno producenci mebli jak i dostawcy, producenci komponentów do produkcji mebli. Podmioty muszą działać na terenie miasta Radomska lub gminy Radomsko, zatrudniać pracowników ale dopuszcza się także jednoosobowe firmy prowadzące działalność gospodarczą. Podmiot winien wyróżniać się swoją produkcją pod względem jakości, designu, rozpoznawalności marki, osiągnięć na rynku meblarskim, dynamiki rozwoju, uznaniem klientów inne czynniki powodujące, że firma jest oryginalna i wyróżniająca się. Nagradzane firmy nie muszą spełniać wszystkich powyższych warunków.

Praca Kapituły w Radomsku

Prezydent Miasta Radomska i Wójt Gminy Radomsko powołują Kapitułę, której zadaniem jest przyznawanie nagród. Kapituła składa się z 3 do 5 osób i jest powoływana przez Prezydenta Miasta Radomska.

Skład Kapituły obejmuje przedstawicieli Prezydenta Miasta Radomska i Wójta Gminy Radomsko oraz może zawierać przedstawicieli urzędów i instytucji samorządowych, a także przedstawicieli innych instytucji, takich jak banki, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i izby gospodarcze, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Kapituła jest ważnym elementem procesu przyznawania nagród w Radomsku i odpowiada za wybór zasłużonych osób i instytucji, które zasługują na wyróżnienie za swoje zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny regionu. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załącznikach poniżej.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko gmina radomsko nagrody gospodarcze konkurs

Załączniki

regulamin_przyznawania_nagrod_gospodarczych.pdf

wniosek_o_przyznanie_nagrody_gospodarczej.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE