W Radomsku wzrastają opłaty za ciepło!

W Radomsku wzrastają opłaty za ciepło! Fot. pixabay.com

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku poinformowało, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2022 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. To oznacza podwyżki dla mieszkańców. I to nie małe, bo o blisko 40 proc.

Pracownicy PGK tłumaczą, że konstruując stawki w Taryfie sprzedawca zgodnie z przepisami prawa dokonuje kalkulacji na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. To oznacza, że wpływ na kalkulację stawek w taryfie mają zmiany cen najbardziej istotnych składników cenotwórczych. W przypadku zakładów ciepłowniczych są to przede wszystkim koszty zakupu:

  • uprawnień do emisji CO2,
  • paliwa (miału węglowego),
  • transportu paliwa,
  • energii elektrycznej.

- W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd PGK Sp. z o.o. przesłał do Prezesa URE wniosek o zmianę taryfy w zakresie „Cen i opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem za pośrednictwem sieci ciepłowniczej SW1”. Kalkulację nowej stawki oparliśmy o istotne zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej zaistniałe przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów zakupu paliwa technologicznego, czyli miału oraz wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2. Reasumując nowe, wyższe stawki w taryfie wynikają ze znacznego wzrostu ceny miału węglowego – aż o 364,9%  i ceny uprawnień do emisji CO2 – o 30,46% - czytamy w komunikacie PGK.  

Cena węgla przyjęta w dotychczas stosowanej taryfie wynosiła 410 zł za tonę. W trakcie  2022 roku cena paliwa wzrosła i obecnie wynosi 1496 zł za tonę.

Zakup uprawnień do emisji CO2 w ostatnio stosowanej taryfie oznaczał konieczność wydatkowania 300,87 zł/t, podczas gdy obecna cena to 392,53 zł/t.

- Taryfa na ciepło zawiera kilka składowych, z których każda podlega odrębnej analizie i dopiero ich łączne zestawienie składa się na finalną cenę jaką płaci odbiorca. W nowej taryfie wzrosła np. cena ciepła, a obniżona została, mająca znaczący wpływ na finalny poziom ceny, „cena za zamówioną moc cieplną” – tłumaczy zarząd PGK.  

Średnia cena energii cieplnej, która obejmuje jej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, w dotychczas stosowanej taryfie wynosiła 92,55 zł za GJ. Natomiast średnia cena tej energii cieplnej w nowej taryfie wynosi 126,99 zł za GJ. Oznacza to wzrost ceny o 37,21%.

Wszystkie podane wartości cen są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Nowa Taryfa dla ciepła będzie obowiązywać od 16 sierpnia 2022 r. i została zatwierdzona na okres 12 miesięcy. 

Więcej o:
radomsko pgk radomsko ciepło podwyżka opłaty droższe ciepło

Załączniki

nowa-taryfa.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE