W Radomsku uczczono pamięć powstańców

W Radomsku uczczono pamięć powstańców Fot. UM Radomsko

W 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wiceprezydent Radomska Jacek Belka wraz z sekretarz Kamilą Malinowską-Sztangreciak złożyli kwiaty i zapalili znicz pod „Krzyżem Powstańczym” na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów.

Składającym kwiaty towarzyszyli dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta Radosław Bartnik oraz gwardian radomszczańskiego klasztoru o. Jarosław Karaś.

Za początek Powstania Styczniowego (1863 – 1864), największego polskiego powstania narodowego, przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 r. kiedy to Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający wybuch powstania.

Do walki przeciw Rosji zostali wezwani wszyscy mieszkańcy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - Polacy, Litwini, Ukraińcy i Żydzi. Zakładał on powstanie niepodległego państwa i równe prawa dla wszystkich obywateli. Działania powstańcze w samym Radomsku rozpoczęły się 23 stycznia 1863 roku atakiem oddziału pod dowództwem Józefa Grekowicza na stacjonujące wojsko rosyjskie.

Więcej o:
radomsko powstanie styczniowe obchody rocznica powstania styczniowego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE