W Radomsku startuje Akademia Młodego Przedsiębiorcy

W Radomsku startuje Akademia Młodego Przedsiębiorcy Fot. pixabay.com

Jeszcze się uczysz, ale masz żyłkę do biznesu? Weź udział w I edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy i razem z przyjaciółmi załóż swoją pierwszą firmę.

Akademia Młodego Przedsiębiorcy to projekt realizowany przez miejski inkubator przedsiębiorczości Starter Radomsko prowadzony przez Centrum Nowoczesnych Inwestycji Urzędu Miasta Radomska.

AMP ma formę konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Radomska. Konkurs polega na stworzeniu mikroprzedsiębiorstwa i prowadzeniu działalności nierejestrowanej, która dostarcza uczestnikom realnych pieniędzy. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych młodych radomszczan.

Zanim jednak młodzi adepci Akademii założą swoją pierwszą działalność, podczas procesu edukacyjnego nauczą się kluczowych umiejętności, które będą wykorzystywane w życiu zawodowym i prywatnym, m.in.:

– budowania odporności psychicznej,
– kreatywności,
– samodzielności i otwartości,
– budowania pewności siebie i zaufania do siebie,
– budowania nawyków i umiejętności niezbędnych do bycia przedsiębiorcą.

Pomogą w tym zajęcia prowadzone przez trenera mentalnego i praktyka biznesu, które mają za zadanie poprawić kompetencje zawodowe uczestników projektu, takie jak: rezyliencja, asertywność, innowacyjność, twórczość. Dzięki tym treningom uczestnicy będą otwarci na zmiany i chętni do doskonalenia się. To, obok umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, najlepsze narzędzia w walce o sukces na rynku pracy.

Co zyska uczestnik?

1. Nauczy się, jak zarabiać pieniądze.
2. Nauczy się zarządzania mikro przedsiębiorstwem.
3. Dowie się, jak pozyskiwać pieniądze na własny biznes.
4. Nauczy się pracy w zespole, pozna programy do zarządzania projektami.
5. Zyska umiejętności marketingowe, niezbędne do promowania swoich pomysłów.
6. Zyska umiejętności niezbędne do tworzenia strategii działania.
7. Nauczy się, jak dobrze liczyć, planować, oszczędzać.
8. Nauczy się, jak planować i realizować projekty.
9. Wzmocni kreatywność i koncentrację na celu.
10. Nauczy się polegać na sobie, zyska odporność na krytykę.
11. Nauczy się wyrażać swoje zdanie.
12. Nauczy się występować przed grupą i prezentować swoje pomysły.
13. Postawi diagnozę swoich mocnych i słabych stron i pozna jak je wykorzystać w życiu i pracy zawodowej.
14. Pozna własne pasje, nauczy się jak inspirować innych.
15. Dowie się, jak podejmować ryzykowne decyzje bez strachu i jak brać za nie odpowiedzialność.
16. Zyska zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu.
17. Dowie się, jak umiejętnie reagować na sytuacje stresowe.

Obecnie trudno powiedzieć, w jakich zawodach będą pracować dzisiejsi uczniowie szkół średnich, za to wiadomo, jakie kompetencje są kompetencjami przyszłości. Poza umiejętnością adaptacji do zmieniającego się otoczenia i ciągłego rozwoju, trzeba budować fundament swojej pewności siebie, poczucia wartości – i to są umiejętności miękkie, dzięki którym można iść z odwagą przez swoje życie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Więcej o:
radomsko starter radomsko akademia młodego przedsiębiorcy

Załączniki

kwestionariusz-zal-nr_1a.pdf

kwestionariusz-zal-nr_1b.pdf

regulamin_programu_akademia_mlodego_przedsiebiorcy.pdf

zalacznik_nr_2_-harmonogram_spotkan.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE