W Radomsku rusza 9. edycja budżetu obywatelskiego

W Radomsku rusza 9. edycja budżetu obywatelskiego

Znany jest już harmonogram 9. edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszanie projektów rozpocznie się 2 września, głosowanie w połowie grudnia, a ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów nastąpi do 17 grudnia.

Harmonogram realizacji 9. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

02.09 – 16.09.2024 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 20.09.2024 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 26.09.2024 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


27.09 – 21.10.2024 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 25.10.2024 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 31.10.2024 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 15.11.2024 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 15.11.2024 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

09.12 – 15.12.2024 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 17.12.2024 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2025 rok.


Więcej o:
radomsko budżet obywatelski harmonogram
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE