W Radomsku powstanie stacjonarne hospicjum?

W Radomsku powstanie stacjonarne hospicjum? Fot. W. Bojdo/Starostwo Powiatowe w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku zamierza utworzyć stacjonarne hospicjum. Rozmawiano na ten temat podczas posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego, które odbyło się we wtorek, 6 czerwca 2023.

We wtorek, 6 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku. Rada pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Radomsku za 2022 rok. 

Członkowie Rady jednogłośnie zaaprobowali korektę planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Radomsku na 2023 r. Ubiegły rok dla szpitala zakończył się zyskiem.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zbycia zużytego sprzętu szpitalnego oraz przyjęcia sprzętu przekazanego szpitalowi przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Akceptację członków Rady zdobył projekt rozszerzenia działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku poprzez utworzenie hospicjum stacjonarnego. 

W punkcie „sprawy różne” porządku posiedzenia zgłoszony został wniosek o przyznanie Dyrektorowi Piotrowi Kagankiewiczowi nagrody rocznej za rok 2022, w związku z uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Został on jednogłośnie przyjęty i  będzie rozstrzygnięty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Radomsku za rok 2022 przez Radę Powiatu. 

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko szpital radomsko społeczna rada szpitala. stacjonarne hospicjum
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE