Radomsko, Łódzkie 6.0o Sobota, 14 Grudnia 2019
ważne informacje
  • 14:12 Irek Staszczyk na pokładzie Radomsko24.pl czytaj dalej

W Radomsku powstanie Młodzieżowa Rada Miasta

Miasto
Redakcja

W Radomsku powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Z inicjatywą jej powołania wystąpili młodzi radomszczanie, którzy chcą działać na rzecz miasta. Miejscy radni przychylili się (na sesji w dn. 20 marca) do prośby młodzieży. Już niedługo zostanie przygotowana uchwała mająca określić zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta.

- Wychowałem się i urodziłem w Radomsku, dla którego podobnie jak państwo, chcę zrobić coś dobrego. Uważamy, że w Radomsku potrzebna jest rada, która oficjalnie reprezentowałaby radomszczańską młodzież, w której skład wchodziliby demokratycznie wybrani przedstawiciele ze środowisk szkolnych i organizacji młodzieżowych. Do jej zadań mogłoby należeć, doradztwo, opiniowanie i wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży a także inicjowanie własnych projektów i działań – mówił podczas Sesji Rady Miejskiej w Radomsku jeden z inicjatorów powstania MRM Jakub Rochowski, podkreślając, że wspólnie ze znajomymi popierającymi pomysł utworzenia rady, mają wypracowaną wstępną koncepcję jej działania – wyjaśnił Jakub Rochowski.

Inicjatywa młodych radomszczan została bardzo dobrze przyjęta przez miejskich radnych, którzy wyrazili swoją aprobatę dla chęci i zaangażowania młodych radomszczan na rzecz rozwoju miasta. Rada przyjęła stanowisko, którego konsekwencją będzie przygotowanie projektu uchwały określającej  zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta. Pomysł utworzenia rady poparł również prezydent Jarosław Ferenc, który zauważył, że Młodzieżowa Rada Miasta byłaby cennym organem doradczym, uwzględniającym punkt widzenia młodych radomszczan.  

komentarze