W Radomsku powołano Zespół ds. Rewitalizacji

W Radomsku powołano Zespół ds. Rewitalizacji

Prezydent Radomska, Jarosław Ferenc, powołał Zespół ds. rewitalizacji w związku z realizacją projektu „Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce” oraz opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zespół zostaje powołany w celu utworzenia płaszczyzny współpracy przy opracowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+.

Do zadań Zespołu należy m.in. udział w przygotowaniu diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku, priorytetyzacja problemów dotyczących obszaru rewitalizacji, definiowanie celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, opracowanie koncepcji projektów rewitalizacyjnych, czy koordynacja procedury uchwalenia GPR.

W skład Zespołu weszli: Mariola Wypych (przewodnicząca), Katarzyna Tadeusiak (zastępca), Karolina Turowska (sekretarz) oraz członkowie: Jacek Belka, Krzysztof Górnik, Robert Kosela, Jacek Nowak, Grzegorz Minecki, Karolina Brzozowska-Dymus, Jarosław Wojdełko, Marcin Haś, Agnieszka Badowska, Paweł Fijałkowski, Waldemar Kazimierczak, Paulina Małecka, Artur Janocha, Justyna Trąbska, Magdalena Blada i Łukasz Myga.

W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, eksperci, przedstawiciele podmiotów uczestniczących w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+.

Zespół powołany jest na czas określony wynikający z perspektywy obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Praca w nim ma charakter społeczny.

Więcej o:
rewitalizacja rewitalizacja radomsko zespół rewitalizacja radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE