W Radomsku obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Fot. Sebastian Nems

Informacja dotycząca sytuacji na lokalnym radomszczańskim rynku pracy w roku 2022. Sprawozdanie z realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz wykorzystania Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy za rok 2022. Opinia dotycząca podziału środków FP i EFS na rok 2023. To tylko niektóre z tematów podejmowane podczas Powiatowej Rady Rynku Pracy, która odbyła się 24 stycznia w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Podczas spotkania omówiono podziału środków FP i EFS na rok 2023 na: - finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań. W harmonogramie posiedzenia zawarto także opinię dotyczącą planu szkoleń na 2023 r. oraz uchwałę w sprawie podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP Radomsko w 2023 roku.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy zajęli się też opinią w sprawie zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez PUP w Radomsku w 2023 roku. Przygotowano też informację o wyniku badań lokalnego rynku pracy powiatu radomszczańskiego oraz tę dotyczącą pracodawców korzystających w roku 2022 z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz bezrobotnych, którym przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2022 r.

-Stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim kształtuje się na dość niskim poziomie. Na koniec listopada wynosiła 4,9 proc. W województwie łódzkim 5,4 proc., w Polsce 5,1 proc. Trudno powiedzieć jaki będzie ten rok 2023, jeśli jednak chodzi o styczeń, to następuje w tym miesiącu wzrost rejestracji osób bezrobotnych, ale to nie jest bardzo niepokojące, dlatego że w styczniu, rokrocznie tak się dzieje. Jeśli w lutym i marcu tak by się działo, to możemy się zastanawiać, że coś się dzieje na rynku pracy – mówi Renata Koska, dyrektor PUP w Radomsku.

W 2023 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zaplanowano ponad 9,5 mln zł. 3,7 mln zł z Funduszu Pracy, 5,7 mln to finansowanie z UE. Ogółem z tych środków będzie mogło skorzystać około 500 osób.

- Podobnie jak w ubiegłym roku pieniądze będą przeznaczone m.in. na: szkolenia, studia podyplomowe, postępowania nostryfikacyjne, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony szkoleniowe – mówi Jadwiga Jaguszewska z PUP w Radomsku.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
W Radomsku obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Radomsko PRRP
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE