W Radomsku będą szkolić w zakresie aktywności fizycznej młodego pokolenia

W Radomsku będą szkolić w zakresie aktywności fizycznej młodego pokolenia Fot. mat. organizatora

„Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa” to temat szkolenia, które zostanie zorganizowane 19 listopada 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku.

Idea szkolenia

Podstawową ideą szkoleń jest uruchomienie platformy przekazu wiedzy i prezentacji konkretnych rozwiązań, które mogą pomóc pracownikom oświaty, sportu oraz władzom samorządowym wpłynąć na uzyskanie ilościowego i jakościowego wzrostu poziomu aktywności fizycznej i proekologicznej młodego pokolenia z uwzględnieniem promocji zachowań prozdrowotnych i sportu. Program szkoleń powstał w oparciu o konsultacje z ekspertami z dziedzin: psychologii, ochrony środowiska, wychowania, oświaty, samorządu terytorialnego i sportu.

Cele szkolenia

Zamysłem organizatorów szkoleń i seminariów jest organizacja cyklicznych spotkań poświęconych wybranej tematyce, które poprowadzą uznani krajowi specjaliści prezentujący konkretne rozwiązania. Celem szkoleń jest podkreślenie wpływu aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Zasadność szkolenia wynika z niepokojących danych o niewystarczającej aktywności fizycznej młodego pokolenia oraz konieczności intensyfikacji działania ludzi i instytucji w celu zwiększania jakości kultury fizycznej. Dostępność infrastruktury sportowej oraz lasów, parków i akwenów pozwala na znaczące zwiększenie tych aktywności, jednak to na szkole, klubach sportowych i lokalnych instytucjach spoczywa obowiązek aktywizacji młodego pokolenia.

Adresaci szkoleń

Adresatami szkoleń będą pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, pedagodzy, rodzice, psycholodzy oraz przedstawiciele organów władzy i organizacji pozarządowych, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane sfery aktywności fizycznej, kształtowania postaw proekologicznych, zapobiegania negatywnym wpływom chorób cywilizacyjnych i promocji sportu.

Zakres tematyczny

Certyfikowane szkolenie – 19 listopada 2021 r. - Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa

PROGRAM SZKOLENIA  

- godz. 9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników, serwis kawowy,  

- godz. 10:00 – 10:15 – powitanie uczestników, zainicjowanie cyklu spotkań:

(wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Ciecióra, Prezydent Miasta Radomska - Jarosław Ferenc, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku - Izabela Iwanowicz)

- godz. 10:15 – 11:30 - analiza stanu i tendencji w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i osób w jesieni życia w Polsce i na świecie, tradycyjne i nowoczesne formy aktywności fizycznej, znaczenie aktywizacji i kontynuacji ćwiczeń fizycznych w kontekście psychologii zdrowia, aktywność fizyczna jako narzędzie radzenia sobie ze stresem - dr Łukasz Prysiński - Społeczna Akademia Nauk

- godz. 11:30 – 11:50 – przerwa, serwis kawowy,

- godz. 11:50 – 13:30 - wzbudzanie motywacji osiągnięć, rola pracowników oświaty w krzewieniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży, aktywność fizyczna a ekologia w kontekście wykorzystania parków, lasów, akwenów i ścieżek edukacyjnych, rola klubów sportowych we wspieraniu aktywności fizycznej młodego pokolenia - dr Łukasz Prysiński Społeczna Akademia Nauk,

- godz. 13:30 – 13:40 – przerwa, serwis kawowy

- godz. 13:40 – 14:00 – dyskusja i podsumowanie spotkania: dr Łukasz Prysiński SAN

- godz. 14:00 – odbiór certyfikatów edukacyjnych przez uczestników szkolenia

Zespół ekspertów:

prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr n. med. Sławomir Wolniak, dr Marek Krawiec, dr inż. Marian Strączyński, mgr Krzysztof Ciecióra

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są na adres mailowy: dyrektorpsp4@radomsko.pl z dopiskiem „PSP 4” do dnia 15.11.2021 r.

Więcej o:
radomsko psp4 radomsko szkolenie aktywność fizyczna społeczna akademia nauk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE