Radomsko, Łódzkie -2.3o Piątek, 6 Grudnia 2019

W PSP nr 8 rozmawiano o smogu

Miasto
Beata Januszewska

W dniach 4 i 5 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku odbyły się pogadanki ekologiczne ph. „Niskim emisjom mówimy stop”, które przeprowadziła specjalistka z PGK w Radomsku.

W spotkaniach edukacyjnych  uczestniczyli uczniowie kl. V, VI, VII i VIII. Tematem prelekcji było m.in. zapobieganie smogowi i wskazówki, jak radzić sobie, gdy dopuszczalne zawartości szkodliwych pyłów w powietrzu są przekroczone. Jakość powietrza w okolicach „ósemki” jest często zła, dlatego też uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem.

Celem pogadanek było budzenie zainteresowań ekologicznych, ochrona przyrody oraz dostarczanie informacji, jak poprawić stan jakości powietrza.

Zadanie zrealizowane i zrefundowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

Aktualną jakość powietrza w Radomsku można sprawdzić w aplikacji Airly.

komentarze