W powiatowych szkołach powstaną nowe ekopracownie

W powiatowych szkołach powstaną nowe ekopracownie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Trzy szkoły prowadzone przez Powiat Radomszczański, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wzbogacą się o kolejne ekopracownie. Uczniowie powiatowych szkół zyskają dzięki temu szanse lepszego poznania tajemnic świata przyrody, a nauczyciele - nowoczesny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia lekcji biologii, chemii, fizyki i geografii.

Powiat Radomszczański otrzyma ok. 180 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Nasze Ekologiczne Pracownie” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W I Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostanie Eko-Centrum Geograficzne, w którym prowadzone będą m.in. zajęcia dydaktyczne z geografii, zajęcia przygotowujące do matury z geografii oraz zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów i Olimpiad Geograficznych, a także debat i gier terenowych. Sala przejdzie gruntowny remont, zakupione zostanie nowe wyposażenie sali (ławki, krzesła, biurko, szafy) oraz pomoce dydaktyczne i rośliny doniczkowe. Całkowity koszt zadania to 70 140 zł, kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniesie 59 940 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku wzbogaci się o „zieloną pracownię”. Pracownia ta zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i różne środki dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczą, geograficzną, ekologiczną, zaplanowano zakup roślin doniczkowych, by lekcje były ciekawsze, zachęcały uczniów do większej aktywności, przyswajanie wiadomości oraz wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu codziennym. Pracownia przejdzie gruntowny remont, wyposażona zostanie w nowe meble, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, co umożliwi uczniom niepełnosprawnym intelektualnie lepsze zrozumienie świata przyrody, a także pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych. Całkowity koszt zadania to 63 200 zł, kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 60 000 zł.

W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku również zostanie utworzona ekopracownia. Powstanie kreatywna i nowoczesna pracownia fizyczno-chemiczna. Sala przejdzie gruntowny remont, zostanie wyposażona w nowy sprzęt multimedialny, meble, pomoce dydaktyczne oraz rośliny doniczkowe. Całkowity koszt zadania to 64 500 zł, kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 60 000 zł.

– Nowe pracownie, które utworzone zostaną w powiatowych szkołach to kolejny krok nie tylko w kierunku unowocześniania zajęć dydaktycznych, ale także kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej – mówi wicestarosta Małgorzata Lewandowska, odpowiedzialna za powiatową oświatę oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański szkoły powiatowe dofinansowanie wsośigw w łodzi ekopracownie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE