Radomsko, Łódzkie 6.1o Wtorek, 19 Listopada 2019

W magistracie udostępniono spis wyborców

Miasto
Monika Wróbel-Wnuk

Od 24 września można się ubiegać o wgląd do spisu wyborców na nadchodzące wybory. Jeśli ktoś nie jest pewny czy znajduje się w spisie wyborców może to teraz sprawdzić.

Od 24 września do 11 października, każdy wyborca może sprawdzić w pokoju 214 Urzędu Miasta w godzinach pracy biura, czy został ujęty w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór wniosków poniżej). Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja może być potwierdzona na piśmie.

ZAŁĄCZONE PLIKI

Wniosek o dopisanie do spisu wyborcówPOBIERZ PLIK
Wniosek o udostępnienie spisu wyborcówPOBIERZ PLIK
Wniosek o wydanie zaświadczeniaPOBIERZ PLIK

komentarze