W Łódzkiem ponad 15,5 tys. osób z niesamodzielnością ma już przyznane 500 plus

W Łódzkiem ponad 15,5 tys. osób z niesamodzielnością ma już przyznane 500 plus

W województwie łódzkim, do jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od października do końca grudnia ub. roku, wpłynęło ponad 28,6 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. W tym czasie wydano niemal 18 tys. decyzji, z czego ponad 15,5 tys. przyznających świadczenie. 13 procent wydanych decyzji było odmownych.

Najwięcej wniosków wpłynęło do I oddziału ZUS w Łodzi – prawie 11 tys., następnie do oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 9 tys. i do II oddziału ZUS w Łodzi – 8,6 tys. wniosków.

Przypomnijmy, że świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych przysługuje osobom, które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, mają skończone 18 lat, zamieszkują na terenie Polski. Warunkiem uzyskania świadczenia jest tez kryterium dochodowe. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych ze środków publicznych pobierana przez wnioskującego, nie może przekroczyć kwoty 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma pobieranych dotychczas świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzyma 100 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1600 zł.

W I oddziale ZUS w Łodzi wydano 7520 decyzji z czego 6460 przyznających i 1060 odmów, w II oddziale ZUS w Łodzi – wydano 5450 decyzji z czego 4811 przyznających i 639 odmawiających oraz w tomaszowskim oddziale ZUS wydano 4956 decyzji z czego 4303 przyznających i 653 odmawiających.

Odmowy następowały najczęściej ze względu na brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekroczenie kryterium dochodowego 1600 zł, mieszkanie zagranicą, przebywanie w zakładzie karnym, wiek poniżej 18 roku życia.

W całym kraju wpłynęło ponad  469 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. W blisko 232 tys. przypadków Zakład wydał już decyzję przyznającą świadczenie – najczęściej w kwocie 500 zł. Decyzji odmownych było ok. 34 tys.  Najczęściej o świadczenie wnioskowały osoby powyżej 75 lat oraz te w wieku od 26–59 lat, przeważnie kobiety.

Więcej o:
zus zus radomsko 500 plus dla niesamodzielnych zus oddział radomsko

Załączniki

Monika KIełczyńska, rzecznik regionalny ZUS

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE