W Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku obowiązują nowe zasady obsługi

W Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku obowiązują nowe zasady obsługi

W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19, w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku wprowadzono nowe zasady obsługi interesantów.

- Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

- Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

- We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP

- Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy

- Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

Informacje szczegółowe:

  •  SPRAWY dotyczące zakresu SEKCJI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest jedynie w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z uwagi na skomplikowany charakter postępowania i inne czynniki uniemożliwiające lub w sposób znaczący utrudniające jego prowadzenie, wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty.

Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: 44 685 94 26.

  •  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW  – złożenie pisemne poprzez przesłanie korespondencji na adres siedziby lub poprzez mail lub ePUAP. Osobiście: interesanci obsługiwani będą wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:44 685 94 00.
Więcej o:
radomsko psp radomsko komenda straży pożarnej obsługa nowe zasady obsługi koronawirus covid-19 obsługa interesantów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE