W Kleszczowie weszła w życie uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości

W Kleszczowie weszła w życie uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości Fot. archiwum

17 marca została ogłoszona uchwała, której celem jest pomoc dla poszkodowanych epidemią przedsiębiorców z gminy Kleszczów.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wniesiona pod obrady radnych przez wójta gminy Sławomira Chojnowskiego została przyjęta przez Radę Gminy 26 lutego.

Po to, by skorzystać z podatkowego zwolnienia za wskazane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku podatnik spełniający kryteria zawarte w uchwale (chodzi o skalę pogorszenia płynności finansowej we wskazanym okresie) musi złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub korektę informacji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednim formularzem.

Korektę informacji składają osoby fizyczne. Pierwsza korekta dotyczy miesiąca, od którego podatnik występuje o zwolnienie, a druga jest podstawą do ustalenia nowej wysokości zobowiązania podatkowego na rok 2021. Wysokość ulgi podatkowej i podstawa do dokonania odpisów na koncie podatkowym zależy od okresów wskazanych w informacjach.

W przypadku osób prawnych wymagane jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Inaczej wyglądają więc formularze korekt, składanych przez osoby fizyczne, a inaczej tych, które składają osoby prawne. Po złożeniu tych dokumentów w Urzędzie Gminy osobom fizycznym zostanie wydana i doręczona decyzja o zmianie wymiaru podatku na rok 2021. Natomiast osoby prawne w korektach deklaracji na podatek od nieruchomości dokonują obliczenia tego podatku samodzielnie.

Dodajmy jeszcze, że osoby fizyczne oraz osoby prawne wraz z korektami informacji muszą złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Informacja: UG w Kleszczowie

Więcej o:
Kleszczów podatek od nieruchomości Kleszczów zwolnienie z podatku od nieruchomości Kleszczów koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE