W Gidlach powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów

W Gidlach powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów Fot. archiwum

Gmina Gidle wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o uzupełnienie środków finansowych do inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach”, w wyniku którego dnia 18 listopada 2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na realizację tego zadania.

Całkowita wartość projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach” wynosi 947.870,79 zł.

Łączna wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi to 441.477,00 zł (dotacja w wysokości 132.441,00 zł, pożyczka w kwocie 309.036,00 zł). Otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to 506.393,08 zł.

Celem projektu jest poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gidle poprzez przebudowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku gospodarczo – garażowego, budynku obsługi punktu, wykonanie drogi utwardzonej, wykonanie utwardzenia terenu z betonu w miejscu ustawienia kontenerów na odpady wraz ze zmiana ukształtowania terenu, wykonanie rampy o konstrukcji betonowej z podjazdami, wykonanie systemu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, separatorem i przepompownią, ustawienie 11 kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, budowę oświetlenia wewnętrznego na słupach oświetleniowych, budowę zjazdu na drogę wewnętrzną manewrową i miejscami postojowymi.

(info: UG Gidle)

Więcej o:
gidle punkt selektywnej zbiórki odpadów dofinansowanie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE