W „drzewniaku” w Radomsku zostanie utworzona szkoła branżowa II stopnia

W „drzewniaku” w Radomsku zostanie utworzona szkoła branżowa II stopnia Fot. ZSDiOŚ w Radomsku

Od 1 września 2024 r. w Zespole Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku będzie funkcjonować szkoła branżowa II stopnia (obecnie funkcjonuje szkoła I stopnia). Decyzję o jej utworzeniu podjęła Rada Powiatu Radomszczańskiego. Radni zatwierdzili również akt założycielski szkoły oraz jej statut.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Radomsku – bo taka będzie jej nazwa, będzie dwuletnią publiczną szkołą ponadpodstawową dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie pięciu lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym zamierzają rozpocząć edukację w szkole.

Uczniowie, którzy podejmą tam naukę muszą posiadać pierwszą kwalifikację wspólną z zawodem nauczania w szkole.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w następujących zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branż uwzględniających specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystane podczas wykonywania zadań zawodowych:

1) branża drzewno-meblarska (DRM): technik technologii drewna
2) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK): technik usług fryzjerskich
3) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT): technik żywienia i usług gastronomicznych

Ukończenie szkoły umożliwi:

- nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji w danym zawodzie i uzyskanie wykształcenia średniego branżowego
- uzyskanie dyplomu technika, po zdaniu egzaminu zawodowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Szkoła zapewni bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania branżowej szkoły II stopnia w ramach kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej, które będzie się odbywać przez 3 lub 4 dni w tygodniu, w zależności od liczby godzin w ramowym planie nauczania.

Organem prowadzącym szkołę będzie Powiat Radomszczański.

Więcej o:
radomsko zsdioś radomsko drzewniak radomsko szkoła branżowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE