W Dobryszycach zaplanowano duże inwestycje w odnawialne źródła energii

W Dobryszycach zaplanowano duże inwestycje w odnawialne źródła energii Fot. pixabay.com

Jak gminy zaplanowały swoje wydatki i dochody na 2022 rok? W gminie Dobryszyce ponad 5,5 mln zł przeznaczono np. na kontynuację inwestycji: Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii.

Zaplanowane dochody w 2022 r. w gminie Dobryszyce wyniosą- 33.336.027,45 zł. Wydatki- 34.228.027,45 zł, w tym wydatki majątkowe - 13.405.777,24 zł.

Największe inwestycje to: kontynuacja inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszyce - plan 2.525.000 zł. Kolejne zadanie to kontynuacja inwestycji „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce" - plan 5.611.611 zł. Następna duża inwestycja to ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce" - plan 1.467.276,24 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdania - plan 1.372.000 zł. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w Bloku
Dobryszyce - plan 220.000 zł. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 790.000,00 zł. Modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobryszycach - plan 250.000 zł. Kolejny etap inwestycji pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce - plan 600.000 zł. Kontynuacja montażu i wymiany wodomierzy elektronicznych do zdalnego odczytu-plan 150.000 zł.

Planowane wydatki na oświatę w 2022 r. wyniosą- 8.802.600 zł. Planowane wydatki na opiekę społeczną wyniosą- 5.114.264 zł.

Więcej o:
budżet 2022 Dobryszyce Dobryszyce 2022 budżet
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE