W Dobryszycach rozwijają kompetencje z myślą o wyzwaniach rynku pracy

W Dobryszycach rozwijają kompetencje z myślą o wyzwaniach rynku pracy Fot. ZSP Dobryszyce

Inwestowanie w edukację młodych ludzi to mądra decyzja, która przynosi korzyści zarówno im samym, jak i całemu społeczeństwu. Jest to proces długofalowy, wymagający czasu, wysiłku i środków finansowych. Młody człowiek, który ma możliwość wszechstronnego rozwoju, zyskuje większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Przekłada się to na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny, większą aktywność obywatelską oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów realizowano ogólnopolski projekt ,,Przygody Przedsiębiorczego Dżeka”.

Projekt ten, inspirowany powieścią Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”, miał na celu nie tylko poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, ale również rozwinięcie u nich kluczowych kompetencji XXI wieku i zaszczepienie ducha przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Finansów, a jego organizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Uczniowie mieli okazję uczyć się od ekspertów podczas ogólnopolskich lekcji online, rozwijać swoje talenty i poznawać tajniki ekonomii w sposób angażujący i dostosowany do ich potrzeb.

Bogaty pakiet materiałów edukacyjnych obejmował m.in. książki i komiksy, karty pracy, interaktywne prezentacje, gry planszowe, co uatrakcyjniało naukę i ułatwiało przyswajanie wiedzy.

Zajęcia w ramach inicjatywy koncentrowały się na takich zagadnieniach jak: podstawowe pojęcia ekonomiczne, zarządzanie finansami osobistymi, projektowanie działań w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, czym jest przedsiębiorczość i sposoby jej rozwijania. Ponadto uczniowie rozwijali kompetencje miękkie takie jak kreatywność, pomysłowość, komunikacja, umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów.

„Przygody Przedsiębiorczego Dżeka” to inicjatywa edukacyjna, która buduje świadomość ekonomiczną i kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi, a także zachęca do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Projekt motywuje uczniów do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które są oczekiwane na współczesnym rynku pracy.

Przedsięwzięcie było realizowane  we współpracy z władzami gminy Dobryszyce. Projekt prowadziła Łucja Przerada      

Więcej o:
zsp dobryszyce projekt unicef szkoła
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE