W Bloku Dobryszyce pamiętają o żołnierzach wyklętych

W Bloku Dobryszyce pamiętają o żołnierzach wyklętych

Uczniowie z gminy Dobryszyce aktywnie włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W ramach przygotowanego występu  uczniowie recytowali wiersze ukazujące dramatyczne losy uczestników zbrojnego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Wybrzmiały słowa czci dla bohaterów tamtych dni, którzy żyją w naszych sercach i pamięci. Istotnym elementem przedsięwzięcia była prelekcja przeprowadzona przez Sebastiana Wojtasia, koordynatora konkursu ,,Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”. Zaproszony gość opowiedział o uczestnikach ruchu partyzanckiego, określanych jako ,,żołnierze wyklęci”, ,,żołnierze drugiej konspiracji” lub ,,żołnierze niezłomni”.

Przedstawione zostały geneza powstania i funkcjonowanie antykomunistycznego podziemia w Polsce po II wojnie światowej. Szczególną uwagę poświęcono na omówienie historii życia i dokonań rtm. Witolda Pileckiego oraz Stanisława Sojczyńskiego ps. ,,Warszyc'’. Ich heroiczne czyny i nieugięta postawa wobec represji były wyrazem głębokiego poczucia obowiązku i miłości do ojczyzny.

Zaznaczono również, że niezłomni bohaterowie często ponosili najwyższą cenę - utratę zdrowia i życia w imię walki o wolność i suwerenność Polski. 

Zorganizowane wydarzenie upamiętniło żołnierzy wyklętych i stanowiło dla uczniów cenne doświadczenie edukacyjne  oraz chwile refleksji nad wartościami takimi, jak patriotyzm, wolność, odwaga i poświęcenie.

Organizatorem wydarzenia była Łucja Przerada

Więcej o:
kwp żołnierze wyklęci muzeum muzeum radomsko blok dobryszyce szkoła dobryszyce
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE