W 2022 roku w gminie Kodrąb będzie prowadzonych kilka ważnych inwestycji

W 2022 roku w gminie Kodrąb będzie prowadzonych kilka ważnych inwestycji Fot. archiwum

Budżet Gminy Kodrąb na 2022 r. zakłada 18 700 000 zł po stronie dochodów i 20 010 000 zł – wydatków. W tym wydatki majątkowe 1 930 000 zł.

Najważniejsze tegoroczne inwestycje w gminie Kodrąb to: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – II etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin. Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. A. Krajowej. Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach. Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Poza tym: modernizacja świetlic na terenie gminy Kodrąb, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci wodociągowych itp.

Wydatki na oświatę 7 614 865 zł. Wydatki na dział pomoc społeczną i dział rodzina 4 476 084 zł.

Więcej o:
budżet gmina Kodrąb 2022
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE