Urzędnicy miejscy pomogą w wypełnieniu deklaracji śmieciowych

Od 27 maja mieszkańcy Radomska zamieszkujący posesje indywidualne mogą spodziewać się gości w postaci urzędników miejskich. Będą oni dostarczać tzw. deklaracje śmieciowe oraz pomagać w ich wypełnieniu.

Od 27 maja mieszkańcy Radomska zamieszkujący posesje indywidualne mogą spodziewać się gości w postaci urzędników miejskich. Będą oni dostarczać tzw. deklaracje śmieciowe oraz pomagać w ich wypełnieniu.

Wypełnione deklaracje radomszczanie będą mogli od razu przekazać urzędnikom. Deklaracje można również złożyć osobiście w Urzędzie Miasta (w punkcie podawczym lub w pokoju nr 2) lub wysłać pocztą. Należy je złożyć do 20 czerwca 2013.

 

- Po 1 lipca 2013 r. dla posesji, których właściciele nie złożą w terminie deklaracji, wydawane będą decyzje administracyjne ustalające "opłatę śmieciową" według stawek jak za odpady niesegregowane, czyli wyższych. - mówi Sławomir Przybyłowicz, rzecznik Urzędu Miasta.

 

Miesięczna stawka opłaty za osobę dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (bez działalności gospodarczej) wynosi 7 zł w przypadku odpadów segregowanych o 10 zł w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

W przypadku pytań i wątpliwości w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej radomszczanie mogą kontaktować się z Urzędem Miasta w Radomsku - telefonicznie (44 685 44 90, 685 45 24), mailowo (odpady@radomsko.pl) lub osobiście (pokój nr 2).

Więcej o:
ustawa śmieciowa pgk odpady
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE