Urzędnicy gminy Żytno czekają na opinie do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urzędnicy gminy Żytno czekają na opinie do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W gminie przygotowano już wstępny projekt programu współpracy, ten został przedłożony do konsultacji. Urzędnicy jeszcze do 12 listopada oczekują na opinie i wnioski a te można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Żytno lub za pośrednictwem poczty elektroniczne.

Roczny Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego będzie obowiązywał w 2021r. W programie zapisane są między innymi formy współpracy. Ta ma charakter finansowy i pozafinansowy i odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie. Do form współpracy finansowej zalicza się udzielanie, zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych będących zadaniami gminy na zasadach określonych w ustawie poprzez: wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; powierzanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Do form współpracy pozafinansowej zalicza się w szczególności: prowadzenie i aktualizację wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy; pomoc merytoryczną przy tworzeniu projektów przez organizacje pozarządowe; możliwość zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć; współpracę przy realizacji akcji charytatywnych; zbieranie i udostępnianie informacji o projektach i zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy; konsultowanie z organizacjami projektu Programu współpracy Gminy Żytno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok; publikowanie ważnych informacji dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy; udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy na spotkania (nie w celach komercyjnych); promowanie przez Gminę działalności organizacji.

Więcej o:
gmina zytno zytno wspołpraca z ngo ngo żytno pozarządowe żytno
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE