Urząd pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków ze środków PFRON

Urząd pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

 1. dla pracodawców i przedsiębiorców
  o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu;
  o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 2. dla pracodawców:
  o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 3. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:
  o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
 1. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu*:
  o sfinansowanie szkoleń;
  studiów podyplomowych;
  bonu na zasiedlenie;
  bonu szkoleniowego.

* Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne finansowane jest ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji podstawowych usług i instrumentów rynku pracy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 do 12 maja 2023 r.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek.

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

- staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,
- prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,
- szkolenia, bony szkoleniowy, studia podyplomowe – pokój nr 19, tel. 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42,
- wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko nabór wniosków pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE