Urząd Pracy rozdaje bony na zasiedlenie

Rozpoczął się nabór wniosków na przyznanie bonów na zasiedlenie. Można dostać nawet 7 000 zł

Rozpoczął się nabór wniosków na przyznanie bonów na zasiedlenie. Można dostać nawet 7 000 zł.
Fot. archiwum Radomsko24.pl


Przyznane bony mają pokryć wydatki związane z kosztami zamieszkania w nowym miejscu pracy - zarówno w przypadku osób zatrudnionych, jak i tych, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Aby otrzymać bon, należy spełnić kilka warunków:
- trzeba osiągać przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia i podlegać ubezpieczeniom społecznym
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej musi wynosić co najmniej 80 kilometrów (lub czas dojazdu do tej miejscowości i z powrotem do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie),
- trzeba być zatrudnionym przez okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Po otrzymaniu bonu, w ciągu 30 dni, osoba bezrobotna musi podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą. W ciągu ośmiu miesięcy od otrzymania bonu należy potwierdzić, że było lub jest się zatrudnionym co najmniej przez sześć miesięcy.

Szczegółowe zasady związane z bonami na zasiedlenie dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6 oraz pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 11.

Więcej o:
urząd pracy bon na zasiedlenie pieniądze bezrobotny praca
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE