Urząd Miasta wspiera i zaprasza

510 tys. zł, to pula jaką w 2011 r. Urząd Miasta planuje przeznaczyć w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami użytku publicznego.Najwięcej, bo aż 250 tys.... ››

510 tys. zł, to pula jaką w 2011 r. Urząd Miasta planuje przeznaczyć w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami użytku publicznego.

Najwięcej, bo aż 250 tys. zł, Radni Miejscy zarezerwowali na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Kolejne pozycje obejmują ochronę zdrowia - 97 tys. zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 70 tys. zł, pomoc społeczną - 43 tys. zł, wypoczynek dzieci i młodzieży – 35 tys. zł oraz edukację i opiekę wychowawczą – 15 tys. zł.

 

Uchwała Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko opracowana została przy udziale poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych.

 

Współpraca ma zagwarantować pełniejszą realizację potrzeb mieszkańców miasta.

- Dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych możliwe jest jeszcze lepsze wykonywanie swoich zadań przez miasto. Dobra i partnerska współpraca pomoże również szybciej i sprawniej rozwiązywać ewentualne problemy - przekonuje Urząd Miasta.


Środki przeznaczone w ramach współpracy zostaną rozdysponowane na drodze konkursów organizowanych przez Urząd Miasta.

 

Pierwszy z zaplanowanych dotyczyć będzie wsparcia zadań publicznych w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Powstał on z myślą o organizatorach form edukacji kulturalnej i artystycznej. Zakres projektów obejmuje m.in. prowadzenie warsztatów i stałych form pracy artystycznej, a także dofinansowania bezpłatnych, niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw i publikacji dotyczących miasta. Termin zgłaszania ofert do konkursu upływa 28 lutego br.

 

Każdy z planowanych konkursów zostanie rozstrzygnięty przez co najmniej sześcioosobowe komisje, wśród nich znajdzie się trzech reprezentantów organizacji pozarządowych (nie biorących udziału w konkursie).

 

Kandydatury na członków komisji (którymi mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych) należy składać w biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko do 14 lutego br.


Więcej informacji, oraz niezbędne dokumenty, znaleźć można na oficjalnej stronie miasta: http://radomsko.pl/cms/cms_news.php?id=4703&countItems_f=10
http://radomsko.pl/cms/cms_news.php?id=4719

Więcej o:
urząd miasta organizacje pozarządowe dofinansowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE