Urząd Miasta w Radomsku poszukuje wykonawcy rozbudowy strefy inwestycyjnej. To będzie wielomilionowa inwestycja

Urząd Miasta w Radomsku poszukuje wykonawcy rozbudowy strefy inwestycyjnej. To będzie wielomilionowa inwestycja Fot. UM Radomsko

Urząd Miasta w Radomsku ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy strefy inwestycyjnej. Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych w Radomsku w ostatnich latach.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę ul. Jerzego Słowińskiego, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowę i rozbudowę ul. Jana Kazimierza, ul. Królowej Marysieńki, budowę łącznika ul. Unii Europejskiej z ul. Jana Kazimierza, a także budowę łącznika ul. Św. Rocha z ul. Królowej Marysieńki, ul. Unii Europejskiej i ul. Jerzego Słowińskiego.

Inwestycja obejmuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych i rozbudowę infrastruktury drogowej do obsługi strefy inwestycyjnej oraz połączenie siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej obszaru terenów inwestycyjnych już funkcjonujących i zajętych produkcją z nowopowstałymi terenami inwestycyjnymi. Obszar ten stanowi spójne funkcjonalnie tereny inwestycyjne, a budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej i technicznej, sieci wodociągowej oraz sanitarnej da możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji na 60 ha terenów.

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia zdolności inwestycyjnej w strefie przemysłowej, stworzenia lepszych warunków prowadzenia działalności i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje pobudzenie aktywności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy.

Planowane jest także połączenie strefy z ul. Krasickiego oraz ul. Jerzego Słowińskiego z ul. Unii Europejskiej, co umożliwi otwarcie terenów po drugiej stronie. Wszystkie nowe drogi będą wyposażone w odwodnienie i oświetlenie. W przypadku ul. Jana Kazimierza i ul. Marysieńki powstanie także kanalizacja sanitarna dla mieszkańców.

Miasto Radomsko na realizację zadania pozyskało 68,6 mln zł, co stanowi 98 proc. wartości inwestycji, która opiewa na 70 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty w terminie do 14 czerwca.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko inwestycja przetarg rozbudowa strefy inwestycyjnej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE