Urząd miasta udostępnił wnioski pomocowe dla przedsiębiorców

Urząd miasta udostępnił wnioski pomocowe dla przedsiębiorców Fot. pixabay.com

Uchwały dotyczące przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o wyżej wymienione formy pomocy.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/182/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. przewiduje przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu bieżącego roku do dnia 30 września 2020 roku. Skorzystać mogą: mikro i mali przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych (wskazanego w uchwale) w następstwie COVID-19. Warunkiem uzyskania przedłużenia jest złożenie wniosku (najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku) wraz z formularzem dot. pomocy publicznej.

Do pobrania:

- wniosek

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

- Uchwała Nr XVI/182/20 z 16.04.2020 r.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/183/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i obejmuje należny podatek za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Kwota zwolnienia za cały okres jego przysługiwania nie może przekroczyć 1.000,00 zł. Skorzystać mogą: mikro i mali przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych (wskazanego w uchwale) w następstwie COVID-19.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

1) prowadzenie działalności gospodarczej na dzień ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tj. na dzień 20 marca 2020 roku,
2) zgłoszenie korzystania ze zwolnienia wraz z formularzem dot. pomocy publicznej – nie później niż do dnia 30 września 2020 roku,
3) nieposiadanie zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku, w dniu złożenia ww. zgłoszenia.

Do pobrania:

- zgłoszenie

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

- Uchwała Nr XVI/183/20 z 16.04.2020 r.

Wniosek/zgłoszenie można złożyć:

1) pisemnie: za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko
bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta przy ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą tut. organu i poprzez opatrzenie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (PZ ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód).

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus pomoc dla przedsiębiorców urząd miasta w radomsku wnioski
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE